Kalite ve Çevre yönetim sistemimizi üretimin tüm aşama ve birimlerinde uygulayarak müşteri ve çevre odaklı çalışıyoruz. Bu doğrultuda öncelikli amacımız olan koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak için, sıfır hata ile üretmeyi hedefler ve çevre ile ilgili mevzuata uyar, ilgili taraflardan bildirilen isteklere riayet ederiz.

Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimini, iş ortağımız tedarikçiler ve çalışanlarımız ile paylaşarak, sürekli iyileştirme felsefesi ile hareket ederiz.

Kale’de insanları ve çevreyi koruma bilinci ile geleceğe sağlıklı nesiller kazandırmak üzere, üstümüze düşen görevi yerine getirmek için uğraş veriyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Kale Bağlantı Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla/İstanbul içinde yer almaktadır.

Kale Bağlantı Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. firması olarak, stratejik hedeflerimize ulaşmamıza etki eden iç ve dış hususlar analizi ve ürünlerimizin, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğumuz çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve Çevre Yönetim Sistemi sayesinde bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistemin oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu bağlamda, Çevre Yönetim Sistemi Kapsamında, proje aşamasından ürün teslimine kadar otomotiv, denizcilik, beyaz eşya vb. sektörler için sızdırmazlık beklentisini karşılayan bağlantı elemanları proses tasarımını ve imalatını yaptığımız proseslerimizde, ISO 14001 standardını ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, atıkları ayrıştırıp geri kazanımını sağlayan, kirliliği önleyen ve kaynağında azaltarak tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlayan faaliyetler gerçekleştirilmektedir ayrıca tabi olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerinin izlenmesi, sürekli iyileştirilmesi, bugün ve gelecekte tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin değerlendirilmesi ve karşılanması yer almaktadır.


Kalite ve Çevre politikası / belgeler için tıklayınız.

 

 

 

 

Go to top